Strona główna » Partnerzy
| A A A
polski
UElogo

logo

 
PARTNERZY

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku,

- "Caritas" Diecezji Płockiej  Stacja Opieki. Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Pułtusku,

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - Gzy,

- Dom Pomocy Społecznej w Orytem

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. J Pawła II 106 Pułtusk

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 17 sierpnia 58 Pułtusk

- Monar-Markot" Centrum Pomocy Bliźniemu -  Strzegocin

- Polski Czerwony Krzyż w Pułtusku ul. Staszica 35 Pułtusk|

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3 Maja 20 Pułtusk

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Daszyńskiego 2 Pułtusk

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego ul. Tysiąclecia 12 Pułtusk

 

- Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi Pułtusk

- Publiczna Szkoła Podstawowa im Haliny Rudnickiej w Świerczach

- Publiczna Szkoła Podstawowa im prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko Węgierskiej w Przewodowie

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Zatorach

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej ul. Marii Konopnickiej Pułtusk

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dzierżeninie

- Publiczne Gimnazjum w Pniewie

- Publiczne Gimnazjum w Przemiarowie

- Publiczne Gimnazjum w Świerczach

- Publiczne Gimnazjum w Zatorach

- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Tysiaclecia 14 06-100 Pułtusk

- Zespół Szkół im. Bolesława Prusa ul. M. Konopnickiej 9 Pułtusk

- Zespół Szkół im. Jana Ruszkowskiego ul. Tysiąclecia 12 Pułtusk

- Zespół Szkół Nr 4 ul. New Britain Pułtusk